Základní škola Průhonice, okres Praha - západ
v

Změny v rozvrhu Thursday 4. 6.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé - nejsou
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Bergerová Jana
1 odpadá Čj 2.A zrušeno
2 odpadá M 2.A zrušeno
3 odpadá Čj 2.A zrušeno
4 odpadá Hv 2.A zrušeno
Bukáček Martin
1 odpadá Tv 6.A (Chl) zrušeno
2 odpadá Tv 8.B (Chl) zrušeno
3 odpadá INFO 5.A zrušeno
4 odpadá Tv 7.B (Chl) zrušeno
5 odpadá Ov 9.A zrušeno
8 změna Tv 9.B (Chl9)+ zrušeno
9 změna Tv 9.B (Chl9)+ zrušeno
Doksanská Ivana
1 odpadá Tv 6.A (Dív) zrušeno
2 odpadá Tv 8.B (Dív) zrušeno
3 odpadá 6.B zrušeno
4 odpadá Tv 7.B (Dív) zrušeno
6 odpadá VkZ 6.A zrušeno
Fatrdlová Lucie
1 odpadá Čj 1.A zrušeno
2 odpadá M 1.A zrušeno
3 odpadá Aj 1.A (sk1) zrušeno
4 odpadá Hv 1.A zrušeno
5 odpadá Vv 1.A zrušeno
Fingralová Alena
1 odpadá Čj 1.B zrušeno
2 odpadá M 1.B zrušeno
3 odpadá Čj 1.B zrušeno
4 odpadá Prv 1.B zrušeno
5 odpadá Vv 1.B zrušeno
Halová Iveta
1 odpadá Aj 7.A (Aj2) zrušeno
2 odpadá Aj 6.B (Aj2) zrušeno
3 odpadá Aj 3.B zrušeno
4 odpadá Aj 4.A (sk1) zrušeno
Hanusová Jana
1 odpadá Čj 8.B zrušeno
2 odpadá Čj 9.A zrušeno
3 odpadá Čj 8.A zrušeno
4 odpadá Čj 9.A zrušeno
5 odpadá Čj 6.B zrušeno
Helcl Hoffmannová Hana
1 odpadá Nj 7.B (Nj2) zrušeno
3 odpadá Nj 9.A zrušeno
4 odpadá Nj 8.A (Nj1) zrušeno
7 odpadá Vv 7.B zrušeno
8 odpadá Vv 7.B zrušeno
Chudomelová Iva
1 odpadá Z 9.A zrušeno
3 odpadá Z 8.B zrušeno
4 odpadá Z 6.B zrušeno
5 odpadá 6.A zrušeno
7 odpadá 6.B zrušeno
Jaroušková Marie
1 odpadá M 8.A zrušeno
2 odpadá M 7.A zrušeno
3 odpadá M 9.B zrušeno
5 odpadá M 8.B zrušeno
Jílková Radka
4 odpadá Fy 7.A zrušeno
6 odpadá 8.A zrušeno
7 odpadá Vv 7.A zrušeno
8 odpadá Vv 7.A zrušeno
Kaplanová Ilona
1 odpadá Čj 1.C zrušeno
2 odpadá M 1.C zrušeno
3 odpadá Tv 1.C zrušeno
4 odpadá Čj 1.C zrušeno
5 odpadá Vv 1.C zrušeno
Kromelová Mária
1 odpadá Čj 5.C zrušeno
2 odpadá M 5.C zrušeno
4 odpadá Vv 5.C zrušeno
5 odpadá Vv 5.C zrušeno
Kačinetz Lukáš
1 odpadá Aj 7.A (Aj1) zrušeno
2 odpadá Aj 6.A (Aj2) zrušeno
3 odpadá Aj 5.C zrušeno
4 odpadá Aj 8.B (Aj1) zrušeno
5 odpadá Aj 7.B (Aj1) zrušeno
Kalábek Miroslav
2 odpadá INFO 7.B zrušeno
5 odpadá Fy 8.A zrušeno
8 odpadá INFO 6.B zrušeno
Kubanová Gabriela
1 odpadá M 5.B zrušeno
2 odpadá Čj 5.B zrušeno
3 odpadá Vla 5.B zrušeno
4 odpadá Čj 5.B zrušeno
5 odpadá Vv 5.B zrušeno
6 odpadá Vv 5.B zrušeno
Faltová Ludmila
1 odpadá Čj 5.A zrušeno
2 odpadá M 5.A zrušeno
4 odpadá Přv 5.A zrušeno
Mazurová Lucie
1 odpadá M 6.B zrušeno
3 odpadá M 7.B zrušeno
4 odpadá M 6.A zrušeno
Mudruňková Martina
1 odpadá Čj 2.B zrušeno
2 odpadá M 2.B zrušeno
3 odpadá Čj 2.B zrušeno
4 odpadá 2.B zrušeno
Navrátil Roman
2 odpadá Z 9.B zrušeno
4 odpadá D 9.B zrušeno
5 odpadá Hs 9.B zrušeno
Otradovcová Dana
3 odpadá Vv 4.B zrušeno
4 odpadá Vv 4.B zrušeno
Petrášková Kateřina
1 odpadá Čj 3.B zrušeno
2 odpadá M 3.B zrušeno
4 odpadá Prv 3.B zrušeno
5 odpadá Čj 3.B zrušeno
Pöschlová Veronika
1 odpadá Čj 4.C zrušeno
2 odpadá M 4.C zrušeno
4 odpadá Přv 4.C zrušeno
5 odpadá Vv 4.C zrušeno
6 odpadá Vv 4.C zrušeno
Průšová Markéta
1 odpadá Čj 4.A zrušeno
2 odpadá M 4.A zrušeno
3 odpadá Aj 1.A (sk2) zrušeno
4 odpadá Aj 4.A (sk2) zrušeno
5 odpadá Vla 4.A zrušeno
Randusová Alena
2 odpadá Ov 8.A zrušeno
3 odpadá Ov 6.A zrušeno
Richterová Aneta
1 odpadá Čj 3.A zrušeno
2 odpadá M 3.A zrušeno
3 odpadá Čj 3.A zrušeno
4 odpadá Prv 3.A zrušeno
5 odpadá Čj 3.A zrušeno
Slunéčková Marcela
1 odpadá Nj 7.B (Nj1) zrušeno
3 odpadá Aj 4.C (sk2) zrušeno
4 odpadá Nj 8.A (Nj2) zrušeno
5 odpadá Aj 4.B (sk2) zrušeno
Stuchlíková Lucie
1 odpadá Čj 2.C zrušeno
2 odpadá Prv 2.C zrušeno
3 odpadá Čj 2.C zrušeno
4 odpadá 2.C zrušeno
Svobodová Králová Soňa
1 odpadá Čj 3.C zrušeno
2 odpadá M 3.C zrušeno
3 odpadá Prv 3.C zrušeno
4 odpadá Vv 3.C zrušeno
5 odpadá Čj 3.C zrušeno
Šilová Romana
2 odpadá Aj 6.B (Aj1) zrušeno
3 odpadá Aj 4.C (sk1) zrušeno
5 odpadá Aj 4.B (sk1) zrušeno
Santolíková Štorková Ester
6 odpadá VkZ 8.B zrušeno
8 změna Tv 9.B (Dív9)+ zrušeno
9 změna Tv 9.B (Dív9)+ zrušeno
Švábíková Petra
1 odpadá Čj 4.B zrušeno
2 odpadá M 4.B zrušeno
3 odpadá Tv 4.A zrušeno
5 odpadá Tv 5.A zrušeno
Vošická Barbora
2 odpadá Aj 6.A (Aj1) zrušeno
4 odpadá Aj 8.B (Aj2) zrušeno
5 odpadá Aj 7.B (Aj2) zrušeno
6 odpadá Aj 9.B zrušeno
Vrbková Světlana
1 odpadá Čj 9.B zrušeno
3 odpadá Čj 7.A zrušeno
5 odpadá Hv 7.A zrušeno
6 odpadá Hv 9.A zrušeno
Změny v rozvrzích tříd
1.A
1 Čj odpadá (Fat)
2 M odpadá (Fat)
3 Aj sk1 odpadá (Fat)
3 Aj sk2 odpadá (Prů)
4 Hv odpadá (Fat)
5 Vv odpadá (Fat)
1.B
1 Čj odpadá (Fin)
2 M odpadá (Fin)
3 Čj odpadá (Fin)
4 Prv odpadá (Fin)
5 Vv odpadá (Fin)
1.C
1 Čj odpadá (Kap)
2 M odpadá (Kap)
3 Tv odpadá (Kap)
4 Čj odpadá (Kap)
5 Vv odpadá (Kap)
2.A
1 Čj odpadá (Ber)
2 M odpadá (Ber)
3 Čj odpadá (Ber)
4 Hv odpadá (Ber)
2.B
1 Čj odpadá (Mud)
2 M odpadá (Mud)
3 Čj odpadá (Mud)
4 odpadá (Mud)
2.C
1 Čj odpadá (Stu)
2 Prv odpadá (Stu)
3 Čj odpadá (Stu)
4 odpadá (Stu)
3.A
1 Čj odpadá (Rich)
2 M odpadá (Rich)
3 Čj odpadá (Rich)
4 Prv odpadá (Rich)
5 Čj odpadá (Rich)
3.B
1 Čj odpadá (Pet)
2 M odpadá (Pet)
3 Aj odpadá (Hal)
4 Prv odpadá (Pet)
5 Čj odpadá (Pet)
3.C
1 Čj odpadá (Svo)
2 M odpadá (Svo)
3 Prv odpadá (Svo)
4 Vv odpadá (Svo)
5 Čj odpadá (Svo)
4.A
1 Čj odpadá (Prů)
2 M odpadá (Prů)
3 Tv odpadá (Švá)
4 Aj sk2 odpadá (Prů)
4 Aj sk1 odpadá (Hal)
5 Vla odpadá (Prů)
4.B
1 Čj odpadá (Švá)
2 M odpadá (Švá)
3 Vv odpadá (Otr)
4 Vv odpadá (Otr)
5 Aj sk2 odpadá (Slu)
5 Aj sk1 odpadá (Šil)
4.C
1 Čj odpadá (Pös)
2 M odpadá (Pös)
3 Aj sk2 odpadá (Slu)
3 Aj sk1 odpadá (Šil)
4 Přv odpadá (Pös)
5 Vv odpadá (Pös)
6 Vv odpadá (Pös)
5.A
1 Čj odpadá (Fal)
2 M odpadá (Fal)
3 INFO odpadá (Buk)
4 Přv odpadá (Fal)
5 Tv odpadá (Švá)
5.B
1 M odpadá (Kub)
2 Čj odpadá (Kub)
3 Vla odpadá (Kub)
4 Čj odpadá (Kub)
5 Vv odpadá (Kub)
6 Vv odpadá (Kub)
5.C
1 Čj odpadá (Kro)
2 M odpadá (Kro)
3 Aj odpadá (KačL)
4 Vv odpadá (Kro)
5 Vv odpadá (Kro)
6.A
1 Tv Chl odpadá (Buk)
1 Tv Dív odpadá (Dok)
2 Aj Aj1 odpadá (Voš)
2 Aj Aj2 odpadá (KačL)
3 Ov odpadá (Ran)
4 M odpadá (Maz)
5 odpadá (Chud)
6 VkZ odpadá (Dok)
6.B
1 M odpadá (Maz)
2 Aj Aj1 odpadá (Šil)
2 Aj Aj2 odpadá (Hal)
3 odpadá (Dok)
4 Z odpadá (Chud)
5 Čj odpadá (Han)
7 odpadá (Chud)
8 INFO odpadá (Kal)
7.A
1 Aj Aj2 odpadá (Hal)
1 Aj Aj1 odpadá (KačL)
2 M odpadá (Jar)
3 Čj odpadá (Vrb)
4 Fy odpadá (Jíl)
5 Hv odpadá (Vrb)
7 Vv odpadá (Jíl)
8 Vv odpadá (Jíl)
7.B
1 Nj Nj2 odpadá (Hof)
1 Nj Nj1 odpadá (Slu)
2 INFO odpadá (Kal)
3 M odpadá (Maz)
4 Tv Dív odpadá (Dok)
4 Tv Chl odpadá (Buk)
5 Aj Aj2 odpadá (Voš)
5 Aj Aj1 odpadá (KačL)
7 Vv odpadá (Hof)
8 Vv odpadá (Hof)
8.A
1 M odpadá (Jar)
2 Ov odpadá (Ran)
3 Čj odpadá (Han)
4 Nj Nj1 odpadá (Hof)
4 Nj Nj2 odpadá (Slu)
5 Fy odpadá (Kal)
6 odpadá (Jíl)
8.B
1 Čj odpadá (Han)
2 Tv Dív odpadá (Dok)
2 Tv Chl odpadá (Buk)
3 Z odpadá (Chud)
4 Aj Aj2 odpadá (Voš)
4 Aj Aj1 odpadá (KačL)
5 M odpadá (Jar)
6 VkZ odpadá (Što)
9.A
1 Z odpadá (Chud)
2 Čj odpadá (Han)
3 Nj odpadá (Hof)
4 Čj odpadá (Han)
5 Ov odpadá (Buk)
6 Hv odpadá (Vrb)
8 Tv Chl9 odpadá (Buk)
8 Tv Dív9 odpadá (Što)
9 Tv Chl9 odpadá (Buk)
9 Tv Dív9 odpadá (Što)
9.B
1 Čj odpadá (Vrb)
2 Z odpadá (Nav)
3 M odpadá (Jar)
4 D odpadá (Nav)
5 Hs odpadá (Nav)
6 Aj odpadá (Voš)
8 Tv Chl9 odpadá (Buk)
8 Tv Dív9 odpadá (Što)
9 Tv Chl9 odpadá (Buk)
9 Tv Dív9 odpadá (Što)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou